آمار کلاس ساکت - بازی با اشکال هندسی
طراح قالب : مدرسه خلّاق
نوشته شده توسط آموزگار ناشنوایان در تاريخ چهارشنبه 1389/08/26


 

تصویر بالا را بگیرید و شکلها را از هم جدا کنید و با شکل های بدست آمده ، شکل های جدید بسازید. نمونه های ای بازی را می توانید در صفحات زیر ببینید.

اشکال هندسی 1

اشکال هندسی 2

اشکال هندسی 3

اشکال هندسی 4

اشکال هندسی 5