کلاس ساکت

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم


 

تصویر بالا را بگیرید و شکلها را از هم جدا کنید و با شکل های بدست آمده ، شکل های جدید بسازید. نمونه های ای بازی را می توانید در صفحات زیر ببینید.

اشکال هندسی 1

اشکال هندسی 2

اشکال هندسی 3

اشکال هندسی 4

اشکال هندسی 5


نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۲۶ساعت 18:53 توسط آموزگار ناشنوایان |
نمايش باکس نظرات
بستن باکس نظرات